PSYCHOTERAPIA KRAKÓW

 

Psychoterapia Gestalt – zostaa opracowana przez Fritza Perlsa metoda psychoterapii czerpica podstawy z teorii pola Kurta Lewina oraz psychoanalizy.

Najwaniejsze w tej metodzie pracy z pacjentem s: