PSYCHIATRA KRAKÓW

Andrzej apicki - psychiatra, z 20 letnim staem, ukoczy Uniwesytet Medyczny w odzi na kierunku psychiatrii. Bogate dowiadczenie zawodowe, sprawia, e praca z pacjentami w jego wykonaniu jest niezwykle efektywna.

 

GODZINY PRZYJ

 

Pn 14.00 - 20.00

 

Wt. 13.00 - 19.00

 

r. 10.00- 16.00

 

Pt. 14.00 - 20.00